Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПОЧЕТАК ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА

Аутор Super User. Posted in NOVO

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр.610-00-00013/2021-07 од 12.01.2021.године настава у другом полугодишту школске 2020/2021.године организује се на начин који је важио од 1.септембра 2020.године.

Изменама календара образовно-васпитног рада за основну школу зимски распуст се завршава 15.јануара 2021.године и друго полугодиште почиње у понедељак, 18.јануара 2021.године.

Ученици првог циклуса наставу похађају по основном моделу као и у првом полугодишту, у групама А и Б, са почетком наставе у 8 часова за 1.смену и 11 часова за 2.смену.

Ученици другог циклуса наставу похађају по комбинованом моделу, смењивањем група А и Б на дневном нивоу, са почетком наставе у 7.45 часова за пети и шести разред и 12 часова за седми и осми разред. У понедељак, 18.јануара 2021.године у школу долазе групе А.

Подсећам родитеље да су у обавези да се и даље одговорно понашају, да не шаљу децу у школу уколико имају било какав здравствени проблем, да прате здравствено стање своје деце, да редовно обавештавају учитеље и старешине о евентуалним позитивним тестовима или изреченим изолацијама у породици.

У току боравка у школи и даље је обавезно придржавање свих епидемиолошких мера заштите - ношење маски, пролазак преко дезо баријера, дезинфекција руку, мерење температуре на уласку у школу, евиденција лица која улазе у установу и остало.

Желим вам свима срећан почетак другог полугодишта!

                                                                                                                 Директор школе

                                                                                                               Јелена Стефановић

Штампа

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

Аутор Super User. Posted in NOVO

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за период од 30.11.2020.године до 18.12.2020.године

(прво полугодиште)

за школску 2020/2021.године за I циклус

 

I разред

                                                   Број радне недеље

Предмет

   

Новембар

Децембар

 

Српски језик

     

16.

 

Енглески језик

     

15.

 

Математика

         

СОН/ Природа и друштво

     

16.

 
             

II разред

                                                     Број радне недеље

Предмет

   

Новембар

Децембар

 

Српски језик

     

16.

 

Енглески језик

     

14.

 

Математика

         

СОН/ Природа и друштво

         
             

III разред

Број радне недеље

Предмет

   

Новембар

Децембар

 

Српски језик

     

15.

 

Енглески језик

     

16.

 

Математика

     

16.

 

СОН/ Природа и друштво

   

14.

   
             

IV разред

Број радне недеље

Предмет

   

Новембар

Децембар

 

Српски језик

     
  1. 14.     17.
 

Енглески језик

         

Математика

         

СОН/ Природа и друштво

     

14.

 
             

Легенде: Подвучени црвени бројеви означавају писмене задатке, а остали писмене провере.

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за период од 30.11.2020.године до 18.12.2020.године

(I полугодиште) за школску 2020/21.годинеII циклус

 

V разред

                                                   Број радне недеље из календара

Предмет

   

Новембар

Децембар

 

Српски језик

     

14.   15

 

Енглески језик

         

Историја

         

Географија

         

Математика

         

Биологија

         

Немачки језик

     

16. (15.12)

 

Италијански језик

     

16. (15.12)

 
             

VI разред

                                                  Број радне недеље из календара

Предмет

   

Новембар

Децембар

 

Српски језик

         

Енглески језик

     

14

 

Историја

         

Географија

         

Физика

         

Математика

         

Биологија

         

Немачки језик

     

16.

 

Италијански језик

     

16.

 
             

VII разред

Број радне недеље из календара

Предмет

   

Новембар

Децембар

 

Српски језик

         

Енглески језик

         

Историја

         

Физика

         

Географија

         

Математика

         

Биологија

         

Хемија

         

Немачки језик

     

16. (15.12)

 

Италијански језик

     

16. (15.12)

 

VIII разред

Број радне недеље из календара

Предмет

   

Новембар

Децембар

 

Српски језик

         

Енглески језик

         

Историја

         

Географија

         

Физика

         

Математика

         

Биологија

         

Хемија

         

Немачки језик

     

16. (14.12)

 

Италијански језик

     

16. (15.12)

 
             

Легенде:  Црвени бројеви означавају писмене задатке, а остали писмене провере.

                                                                                               Директор

                                                                                        Јелена Стефановић

                                                                                                                                                          

Штампа

РАСПОРЕДИ НАСТАВЕ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ (30.11-06.12.2020.)

Аутор Super User. Posted in NOVO

 

Распореди наставе за основну школу (30.11-06.12.2020.)

TwitterEmailViber

I разред

понедељак, 30.11.

уторак, 01.12.

среда, 02.12.

четвртак, 03.12.

петак, 04.12.

62. Српски језик – Читање и писање научених слова – утврђивање

63. Српски језик – Први дан у школи, Бора Ољачић, драмски текст – обрада

64. Математика – Број 6 – утврђивање

65. Српски језик – Глас и штампано слово Цц – обрада

66. Српски језик – Читање и писање научених слова – утврђивање

62. Математика – Нула – утврђивање

63. Математика – Број 6 – обрада

64. Српски језик – Глас и штампано слово Фф – обрада

65. Математика – Број 7 – обрада

66. Математика – Број 7 – утврђивање

13. Дигитални свет – Откривање света помоћу дигиталних уређаја – обрада

26. Свет око нас – Празници и обичаји – обрада

8. Ликовна култура- Кретање облика. Удаљеност облика.У свету облика – обрада и вежбање

27. Свет око нас- Празници и обичаји – утврђивање

12. Енглески језик – Именовање и кратко описивање бића и предмета; основне боје; изражавање припадања/неприпадања; бројеви до 10 – утврђивање

II разред

понедељак, 30.11.

уторак, 01.12.

среда, 02.12.

четвртак, 03.12.

петак, 04.12.

62. Српски језик – Властите и заједничке именице. Разликовање рода и броја именица – утврђивање

63. Српски језик – Душан Радовић: Лепо је све што је мало – обрада

64. Математика – Множење броја 2 и бројем 2 – обрада

65. Српски језик – Десанка Максимовић: Бајка о лабуду – обрада

66. Српски језик – Десанка Максимовић: Бајка о лабуду – утврђивање

62. Математика – Знак пута. Множење као скраћено сабирање. Чиниоци и производ – обрада

63. Математика – Знак пута. Множење као скраћено сабирање. Чиниоци и производ – утврђивање

64. Српски језик – Учимо штампана слова латинице У, В – обрада

65. Математика –  Множење броја 2 и бројем 2 – утврђивање

66. Математика – Множење броја 10 и бројем 10 – обрада

13. Енглески језик –  Описивање места и тражење/ давање информације (обавештења) о положају у простору.Разумевање и саопштавање једноставних исказа који се односе на изражавање бројева- обрада и утврђивање

26. Свет око нас – Воде у насељу и околини – обрада

13. Ликовна култура – Стварамо нову целину преобликовањем – утврђивање

27. Свет око нас – Воде у насељу и околини – утврђивање

13. Музичка култура – Блистај, блистај, звездо мала,песма из Француске – обрада

III разред

понедељак, 30.11.

уторак, 01.12.

среда, 02.12.

четвртак, 03.12.

петак, 04.12.

62. Српски језик – Писање речце не уз именице, придеве и глаголе – утврђивање

63. Српски језик – Народна бајка: Чардак ни на небу ни на земљи – обрада

64. Математика – Дељење збира и разлике бројем – обрада

65. Српски језик – Препричавање народне бајке Чардак ни на небу ни на земљи према заједничком плану – обрада

66. Српски језик – Употреба великог слова у писању вишечланих географских назива – обрада

62. Математика – Множење збира и разлике бројем – обрада

63. Математика –  Множење збира и разлике бројем- утврђивање

64. Српски језик – Народна бајка: Чардак ни на небу ни на земљи – утврђивање

65. Математика – Дељење збира и разлике бројем – утврђивање

66. Математика – Множење двоцифреног броја једноцифреним, усмени поступак – обрада

13. Енглески језик – Изражавање припадања и неприпадања; постављање питања и одговарање на њих. Описивање догађаја и способности у садашњости – обрада и утврђивање

26. Природа и друштво -Течно, гасовито и чврсто стање воде – обрада

13. Ликовна култура – Тумачење визуелних информација у природи – обрада и вежбање

27. Природа и друштво – Кружење воде у природи – обрада

13. Музичка култура – Народна песма: Ми идемо преко поља. Тон и нота МИ – обрада

IV разред

понедељак, 30.11.

уторак, 01.12.

среда, 02.12.

четвртак, 03.12.

петак, 04.12.

62. Српски језик – Придеви – провера знања

63. Српски језик – Управни говор – обрада

64. Математика – Зависност разлике од промене умањеника – утврђивање

65. Српски језик – Народна песма: Стари Вујадин – обрада

66. Српски језик – Неуправни говор – обрада

62. Математика – Сталност збира – утврђивање

63. Математика – Зависност разлике од промене умањеника – обрада

64. Српски језик – Управни говор – утврђивање

65. Математика – Зависност разлике од промене умањиоца-обрада

66. Математика – Зависност разлике од промене умањиоца – утврђивање

13. Енглески језик – Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности и реаговање на њега – утврђивање

26. Природа и друштво -Биљни и животињски свет Србије – провера знања

13. Ликовна култура – Темпера техника; илустровање музичке композиције, сликање – темпера – обрада

27. Природа и друштво – Човек је природно и друштвено биће – обрада

13. Музичка култура – Солмизација, Р. Роџерс – обрада и обнављање

V разред

Сатница

понедељак 30.11.

уторак 01.12.

среда 02.12.

четвртак 03.12.

петак 04.12.

08.00 – 08.30

50. Српски језик – Народна бајка: „Биберче“, обрада

51. Математика – Вектор и транслација, oбрада

52. Српски језик –  Језичка култура: Бајка и драма „Биберче“, вежбање, утврђивање

52. Математика – Вектор и транслација, утврђивање

53. Српски језик – Придеви (тест), утврђивање

08.35 – 09.05

50. Математика – Централна симетрија, вежбање

51. Српски језик – Драмски текст: Љубиша Ђокић: „Биберче“
обрада

13. Техника и технологија – Типови и дебљине линија. Геометријско цртање, обрада, вежба

13. Енглески језик – Описивање предмета и местa,  обрада, утврђивање

53. Математика – Основни геометријски појмови, контролна вежба

09.10 – 09.40

13. Историја – Најстарији период Грчке историје, обрада

26. Биологија – Размножавање, утврђивање

13. Географија – Вулканизам и земљотреси, обрада

27. Биологија – Раст и развој. Дужина живота биљака, обрада

13. Информатика – Информације на интернету, ауторска права и лиценце

VI разред

Сатница

понедељак 30.11.

уторак 01.12.

среда 02.12.

четвртак 03.12.

петак 04.12.

08.00 – 08.30

50. Српски језик – Бранко Ћопић „Чудесна справа“, обрада

51. Математика – Конструкција троугла и његове описане и уписане кружнице, утврђивање

52. Српски језик – Једначење сугласника по звучности, обрада

52. Математика – Конструкција троугла и његове описане и уписане кружнице, утврђивање

53. Српски јези – Једначење сугласника по звучности, вежбање

08.35 – 09.05

50. Математика – Конструкција описане и уписане кружнице троугла, утврђивање

51. Српски језик – Владимир Стојиљковић: „Писмописац“ (Писмо Бранку Ћопићу), обрада

13. Биологија – Кретање-мишићи, обрада, утврђивање

13. Енглески језик, Описивање радњи у прошлости (Describing past events – Past Simple – to be), обрада, утврђивање

53. Математика – Троугао, систематизација

09.10 – 09.40

13. Историја – Крсташки ратови,  обрада, утврђивање

26. Физика – Одређивање интензитета силе динамометром,
обрада

13. Географија – Величина, функције и типови насеља. Појам, појава, положај насеља, обрада, утврђивање

27. Физика – Одређивање интензитета силе динамометром, утврђивање

13. Информатика – Поштовање и заштита ауторских права

VII разред

Сатница

понедељак 30.11.

уторак 01.12.

среда 02.12.

четвртак 03.12.

петак 04.12.

09.45 – 10.15

50. Српски језик – Субјекат и предикат, утврђивање

51. Математика – Степен производа и количника, обрада

52. Српски језик –  Антоан де Сент Егзипери
„Мали Принц“, обрада

52. Математика – Степен производа и количника,  утврђивање

53. Српски језик – Граматика: Појам синтагме
(главни члан и зависни чланови), обрада

10.20 – 10.50

50. Математика – Производ и количник степена истих основа. Степен степена,  утврђивање

51. Српски језик – Антоан де Сент Егзипери
„Мали Принц“, обрада

13. Географија – Природне одлике Азије−воде и природне зоне, обрада, утврђивање

13. Енглески језик – Први писмени задатак , провера

53. Математика – Степен декадне јединице чији је изложилац цео број – научни запис броја, обрада

10.55 – 11.25

13. Историја – Црна Гора у доба владичанства,обрада

14. Билогија, Једноћелијске еукарије, обрада

13. Хемија – Кристалне решетке. Упоређивање својстава супстанци са јонском и ковалентном  везом. Валенца. Хемијске формуле и називи  обрада, утврђивање

13. Физика – Убрзање при кретању тела под дејством силе теже, обрада

13. Информатика – Електронска пошта са дељеним документима

VIII разред

Сатница

понедељак 30.11.

уторак 01.12.

среда 02.12.

четвртак 03.12.

петак 04.12.

11.30 – 12.00

50. Српски језик – Граматика: Акценат, вежбање

51. Математика – Права призма. Елементи призме, утврђивање

52. Српски језик – Симо Матавуљ „Пилипенда“, вежбање, утврђивање

52. Математика – Мрежа и површина призме, обрада

53. Српски језик – Припрема за други школски писмени задатак, вежбање

12.05 – 12.35

50. Математика – Права призма. Елементи призме, обрада

51. Српски језик – Симо Матавуљ „Пилипенда“, обрада

25. Географија  – Земљиште Србије, обрада

13. Информатика – Заштита личних података

53. Математика – Мрежа и површина призме, утврђивање

12.40 – 13.10

25. Историја – Војни слом и повлачење преко Албаније, утврђивање

26. Биологија – Екосистем мора, утврђивање

26. Историја – Солунски фронт и ослобођење земље, обрада

26. Физика – Кулонов закон, утврђивање

26. Географија – Биљни и животињски свет, обрада

13.15 – 13.45

25. Физика – Узајамно деловање наелектрисаних тела. Кулонов закон, обрада

14. Енглески језик – Исправка првог писменог задатка,  утврђивање и систематизација

25. Хемија – Електролитичка  дисоцијација,
рН вредност раствора –комбиновани задаци , утврђивање

27. Биологија – Водени екосистеми, систематизација

26. Хемија – Својства атома угљеника и органских једињења, обрада

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ – НАСТАВА НА ДАЉИНУ

Аутор Super User. Posted in NOVO

 

Поштовани родитељи,

Одлуком Владе Републике Србија, а на препоруку Кризног штаба за сузбијање заразне болести Ковид 19, настава у другом циклусу ће се одвијати на даљину од 30.новембра 2020.године.

За све ученике школе прво полугодиште се завршава 18.децембра 2020.године, а друго полугодиште почиње 18.јануара 2021. Настава у првом циклусу се наставља непосредним радом у школи уз поштовање епидемиолошких мера, а у другом циклусу ће се реализовати путем платформе Google G Suite for Education (Гугл учионица) и путем Јавног медијског сервиса Србије. Педагог и директор школе имају приступ свим Гугл учионицама и прате реализацију наставе. Настава ће се одвијати према тренутно важећем распореду часова.

Ученици су у обавези да приступе Гугл учионицама и њихово присуство ће се евидентирати у Есдневнику на основу тога. Ученици су у обавези да прате учионице, упутства наставника, поштују рокове за извршавање задатака и благовремено комуницирају са предметним наставником ако се укаже проблем или потреба за тим. Препоручује се да се материјал за рад и задаци/радови ученика постављају на учионице радним данима од 7.30 до 19.30 часова. Уколико имате проблем са приступом учионицама, потребно је да се обратите старешини.

Ученицима који се образују према ИОП-у или индивидуализацијом биће прилагођаван материјал, дати дужи рокови за израду задатака, преузимање штампаног материјала за поједине ученике у школи, организовање часа допунске наставе у посебном термину и на друге начине.

Оцењивање се врши искључиво на даљину. Наставник прати и вреднује целокупно ангажовање ученика, благовремено извршавање задатака и напредовање ученика у савладавању програмских садржаја и то: усменим и писменим проверама знања, путем израде презентација, разних ученичких радова, цртежа, постера, истраживања, писањем есеја, домаћих задатака, рада на пројектима и сл. Инсистираће се на битним и кључним садржајима сваког предмета.

Оцене које су ученици добили у току непосредног рада у школи и подаци о напредовању и оцене које ће бити дате у периоду наставе на даљину омогућиће извођење закључне оцене. Усмене и писмене провере знања ће се обављати искључиво на даљину, коришћењем Гугл учионица. Најава писмених провера ће се вршити 5 дана раније. Распоред писмених провера до 18.децембра 2020.године биће окачен на сајт школе. Наставник је аутономан у планирању оцењивања и одлучује да ли ће писмене провере реализовати на даљину или ће их оставити за друго полугодиште. Ученик може остати неоцењен уколико наставник нема довољан број оцена за извођење закључне и том ученику неће бити утврђен општи успех на крају првог полугодишта. Ученик може изузетно да одоговара у школи уколико није задовољан предложеном закључном оценом на крају полугодишта.

У току коришћења Гугл учионица потребно је посебно водити рачуна о заштити ученика од дигиталног насиља. Истичемо да није дозвољено да се ученици снимају или фотографишу и шаљу на учионицу, да би се спречила било какава злоупотреба.

Подсећамо родитеље да и даље имају обавезу да извештавају одељењске старешине о здравственом стању ученика, о изреченим мерама изолације или тестирањима у породици.

Чувајте се и желим вам да останете здрави!

                                                                                                                        Директор школе,

                                                                                                                     Јелена Стефановић,проф.

Штампа

ИГРИЦА „БЕЗБЕДНИ НА ИНТЕРНЕТУ“ – ФОНДАЦИЈА „ТИЈАНА ЈУРИЋ“

Аутор Super User. Posted in NOVO

Ученици петог разред ОШ „Живан Маричић“ из Краљева, на часу информатике прошли су неколико епизода игрице „ Безбедни на интернету“, заједно са наставницом Сањом Крстић и наставником Андрејом Корићанцем. Ученици су били јако заинтерсовани и са одушевљењем су прошли кроз игрицу, било им је интересантно да се на тај начин упознају са опасностима које вребају на интернету. Већина њих је успешно прошла игрицу тј. добили су три звездице на крају. Они коју су били мање успешни након разговора и поновног покушаја су такође успешно завршили игрицу.