Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ

 

*Упис у први разред

*Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута заII полугодиште за школску 2021/2022.године за I циклус

*Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута заII полугодиште за школску 2021/2022.године за II циклус

 * Дан отворених врата 2021

*Час одељенског старешине 2021

* Распоред писмених провера за 1. полугодиште школске 2021/2022. године: НИЖИ РАЗРЕДИ; ВИШИ РАЗРЕДИ

*Распоред ваннаставних активности 2020/21.-виши разреди

*Распоред ваннаставних активности 2020/21.-нижи разреди

*Дан отворених врата 2020

*Распоред писмених задатака за школску 2020/2021.-први циклус

*Распоред писмених задатака за школску 2020/2021.-други циклус

*Пробни завршни испит 2020.

*Упис ученика у први разред за школску 2020/21 годину

*Упис првака 2020/2021

*Распоред отворених врата

*Кућни ред-школска правила

*Распоред писмених провера од 1. до 4. разреда за прво полугодиште школске 2019/20. године

*Распоред писмених провера од 5. до 8. разреда за прво полугодиште школске 2019/20. године

 

*Распоред писмених провера од 1. до 4. разреда за друго полугодиште школске 2019/20. године

 

*Распоред писмених провера од 5. до 8. разреда за друго полугодиште школске 2019/20. године

 

 

*Распоред ваннаставних активности 2019/20. - нижи разреди

*Распоред ваннаставних активности 2019/20. - виши разреди

*Сајам образовања и професионалне оријентације

 *РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

*РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ЧАСА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ

 

 * РАСПОРЕД ЧАСОВА 2019/20: ВИШИ РАЗРЕДИ   

 * РАСПОРЕД ЧАСОВА2019/20:НИЖИ РАЗРЕДИ

* ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ- ОБАВЕШТЕЊЕ

* ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА У ЗОНИ ШКОЛЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ  О КРЕТАЊУ  УЧЕНИКА ТОКОМ ОДМОРА И ПРОМЕНЕ УЧИОНИЦА  

*ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА