Штампа

ПРОЈЕКАТ „ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПРАВА ДЕТЕТА“

Аутор Super User. Posted in NOVO

 

Пројекат ,,Образовање за права детета” реализује Ужички центар за права детета у сарадњи са организацијама цивилног друштва и основним школамау Србији,уз подршку Песталоци дечје фондације из Швајцарске.

У Краљеву пројекат спроводи Удружење грађана ''Имам идеју'' у сарадњи са ОШ ''Чибуковачки партизани'' и ОШ ''Светозар Марковић'', а од школске 2018/2019. године и са ОШ „Живан Маричић“, ОШ „Браћа Вилотијевић“, ОШ „Димитрије Туцовић“ и ОШ „Јово Курсула“.

Пројекат се спроводи на више нивоа: рад са ученицима, наставницима, управом школе, родитељима и локалном заједницом, чиме омогућује тзв. whole school approach/comprehensive approach (свеобухватни приступ). Поред координатора пројекта из организације ''Имам идеју'', свака школа има школског координатора који представља контактну тачку за активности у школи као и школски Тим, а одговорно лице за реализацију у школи је директор школе, који је потписао протокол о сарадњи Школе са организацијом ''Имам идеју''. Координатор пројекта за нашу школу је Данка Тешић.

Овај вишегодишњи пројекат има за циљ да успостави одрживе капацитетe за образовање о правима детета у редовном образовном систему.

Заснован је на одредбама Конвенције о правима детета,посебно оним која се тичу права сваког детета да учи и информише се о својим правима и да зна да она морају бити поштована у свакој прилици.Због тога је важно да права детета буду део образовања које се стиче у школи.

 

Реализација пројекта започела је у школској 2018/2019. години, а планирано је да пројекат траје три година.

ТРЕНИНГ О ПРАВИМА ДЕТЕТА ЗА УЧЕНИКЕ 7. РАЗРЕДА -ЛИНК!!!