Штампа

ТРЕНИНГ О ПРАВИМА ДЕТЕТА

Аутор Super User. Posted in NOVO

У оквиру пројекта „Образовање за права детета“ који реализује Ужички центар за права детета са партнерима,  удружењем „Имам идеју“ из Краљева и Песталоци дечје фондације из Швајцарске, и ове школске године  у нашој школи одржан је тренинг о правима детета за 20 ученика седмог разреда. Радионице су водиле учитељица Данка Тешић и наставница историје Марта Мамула. Ученици су били заинтересовани и радознали, активно су учествовали у свим радионицама и планирани исходи радионица су успешно остварени.

Првог дана тренинга ученици су се упознали са појмом људских права и права детета, са обавезама и одговорностима ученика, појмом и врстама насиља, злостављања и занемаривања и дискриминацијом. Ученици су показали велику заинтересованост за тему којом су се бавили. Иако су показали доста предзнања из ове области, утисак ученика је био да досада нису довољно обраћали пажњу на ове ствари и да им је овакав вид рада потребан.

Други део тренинга био је посвећен партиципацији, стереотипима и предрасудама. Ученици су упознати са појмом „план акције“ и са корацима које је неопходно испланирати и спровести пре него што до неке акције дође. Ученици су изнели своје идеје о могућим акцијама које би могле бити спроведене у наредном периоду у нашој школи. Разумели су да и сами могу да утичу да положај деце у школи, вршњачкој групи, породици , насељу постане бољи. Верујемо да ће неке од ових идеја ускоро бити успешно спроведене.