Штампа

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

Аутор Super User. Posted in OFICIJELNA DOKUMENTA

Тим за ПО, међупредметне компетенције и предузетништво у шк.2019/2020.години

У првом полугодишту одржана су два састанка тима према плану активности.Тим је у току првог полугодишта реализовао све активности које су предвиђене као и непланиране.

У току првог полугодишта 17.10.2019.год.реализована је активност промоција предузетништва где су ученици укључени у израду и продају предмета од рециклажног материјала. Новац од продаје је прослеђен у хуманитарне сврхе.

Ученици виших разреда су током септембра и октобра сакупили пет амбалажу чијом продајом је купљен расадни материјал за школско двориште.Чланови ФинПис тима,,Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије“ организовали су прикупљање стаклене амбалаже чијом продајом су обезбеђене лопте за часове физичког васпитања

05.12.2019.год.наши будући средњошколци су са својим одељенским старешинама посетили Музеј где је постављена изложба Шумарска школа кроз векове.Ученици су се упознали са избором занимања у тој школи.

У уторак 17.12.2019.год.Ученици осмог разреда ,са наставницом Зорицом Јеремић посетили су Медицинску школу где су имали прилику да се упознају са великим бројем факултета.Највећи утисак оставио је Хемијски факултет и њихови експерименти.

11.12.2019.год наши осмаци су са својим одељенским старешинама представили своја будућа занимања.Ученици су се маскирали у војнике,лекаре,медицинске сестре,професионалне спортисте,програмере,архитекте...Своја занимања су представили ученицима седмог и шестог разреда.

Ученици и родитељи III2 разреда са учитељицом Снежаном Обреновић имали су част да угосте локалне занатлије: пчелара,кораџију,оџачара и обућара...

16.01.2020.год.ученици седмог и осмог разреда имали су прилику да се упознају са Војном гимназијом.Кроз кратак филм,предавање и искуство ученика Војне гимназије наши ученици су сазнали који су критеријуми уписа и шта могу да очекују током школовања али после завршене школе.

На часовима редовне наставе ,као и на ваннаставним активностима идентификују се надарени ученици и усмеравају за избор професија,нарочито на часовима технике и технологије,информатике и на часовима одељенског старешинства у седмом и осмом разреду.

На састанку сваког стручног већа издвојене су теме и наставне јединице за развијање међупредметних компетенција,евидентирано у записницима .

Закључак:Тренутно тим највише ради на професионалној орјентацији и развијању предузетништва а током другог полугодишта треба подстицати наставнике да креирају и изводе часове који развијају међупредметну компетенцију.