Штампа

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Аутор Super User. Posted in OFICIJELNA DOKUMENTA

 

Предмет јавне набавке  Рок за достављање понуда  Датум отварања понуда  Документација
Набавка пелета 08.07.2020.
 08.07.2020.  

Позив

Конкурсна документација

Захтев за појашњење

Обавештење о продужетку рока

Измене и допуне

 

 

 

Предмет јавне набавке  Рок за достављање понуда  Датум отварања понуда  Документација
Набавка услуга – организовање и реализовање наставе у природи за ученике првог и другог разреда школске 2019/2020.године ( партија 1) – поновљени поступак  04.12.2019. до 11 часова
 04.12.2019. 11 часова  

Позив

Конкурсна документација

Одлука

 

 

Предмет јавне набавке  Рок за достављање понуда  Датум отварања понуда  Документација
Набавка услуга – набавка котла на пелет  30.08.2019. до 11 часова
 30.08.2019. 11 часова  

Позив

Конкурсна документација

Одлука

 

 

 

 

 

 

 

Предмет јавне набавке

Рок за достављање понуда

Датум отварања понуда

Документација

Јавна набавка настава у природи

14.10.2019. до 11 часова

14.10.2019. 

11 часова

Позив

Конкурсна документација

Одговор на питање у вези ЈН 3/2019

 

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава

Обавештење

Одлука о обустави поступка

Одлука

 

 

 

 

 

 

 Предмет јавне набавке  Рок за достављање понуда  Датум отварања понуда  Документација
 Јавну набавку енергената  - угаљ и дрво за огрев  08.03.2019.године, до 12,00 часова  08.03.2019.године, 12,15 часова  

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку за угаљ и дрва

Одлука

 

Предмет јавне набавке

Рок за достављање понуда

Датум отварања понуда

Документација

Јавну набавку енергената  - угаљ и дрво за огрев

30.01.2018.године, до 12,00 часова

30.01.2018. године, 12,15 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку за угаљ и дрва

 

 

 

 

 

Предмет јавне набавке

Рок за достављање понуда

Датум отварања понуда

Документација

Јавна набавка -набавка рачунара и рачунарске опреме за дигитализацију наставе са уградњом на локацији наручиоца

17.10,2017.године, до 12,00 часова

17.10.2017. године,

12 ,00 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука

Обавештење о уговору

 

 

 

Предмет јавне набавке

Рок за достављање понуда

Датум отварања понуда

Документација

Јавна набавка -школа у природи

13.10,2017.године, до 11,00 часова

13.10.2017. године,

11 ,00 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку школа у природи

Одлука

 

Предмет јавне набавке

Рок за достављање понуда

Датум отварања понуда

Документација

Јавну набавку енергената  - угаљ и дрво за огрев

28.01.2016.године, до 12,00 часова

28.01.2016. године, 12,15 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку за угаљ и дрва

 

Предмет јавне набавке

Рок за достављање понуда

Датум отварања понуда

Документација

Јавна набавка -израда кишне канализације и одвођење атмосфеских вода

08.07.2016.године, до 12,00 часова

08.07.2016. године, 12,15 часова

Конкурсна документација за израду кишне канализације

Одлука о додели уговора

 

Предмет јавне набавке

Рок за достављање понуда

Датум отварања понуда

Документација

Јавна набавка -замена фасадне столарије

02.08.2016.године, до 12,00 часова

02.08.2016. године, 12,15 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука

 

 

Предмет јавне набавке

Рок за достављање понуда

Датум отварања понуда

Документација

Јавна набавка -угаљ и дрва

03.02.2017.године, до 12,00 часова

03.02.2017. године, 12,15 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Уговор угаљ 

Уговор дрва

 

Предмет јавне набавке

Рок за достављање понуда

Датум отварања понуда

Документација

Јавна набавка -екскурзија

17.02.2017.године, до 11,30 часова

17.02.2017. године, 11,45 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 
 

 

Предмет јавне набавке

Рок за достављање понуда

Датум отварања понуда

Документација

Јавна набавка   - столарија

05.06.2017.године, до 12,00 часова

05.06.2017. године, 12,15 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку за столарију

Одлука

Питања и одговори

Уговор