Штампа

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Аутор Super User. Posted in OFICIJELNA DOKUMENTA

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ 

Р.б

Име и презиме

Звање

Радно место

Статус лиценце

1.

Јелена Стефановић

Професор енглеског језика и књижевности

Директор школе

Важећа

Пријављена

Одузета

2.

Весна Гиловић

Дипломирани правник

Секретар школе

Важећа

Пријављена

Одузета

3.

Весна Пушоњић

Дипломирани педагог

Педагог школе

Важећа

Пријављена

Одузета

4.

Тијана Томић

Специјалиста струковни економиста

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове

Важећа

Пријављена

Одузета

5.

Ивана Грујић

Економски техничар

Референт за правне, кадровске и административне послове

Важећа

Пријављена

Одузета

 

ПОМОЋНИ РАДНИЦИ 

Р.б.

Име и презиме

Звање

Радно место

1.

Верица Кекерић

Основно образовање

Чистачица

2.

Драгица Орловић

Основно образовање

Чистачица

3.

Јелена Милетић

Основно образовање

Чистачица

4.

Јасмина Перовић

Основно образовање

Чистачица

5.

Миленко Орловић

Елекроинсталатер

Домар/мајстор одржавања

6.

Драшко Спасојевић

Машински техничар за комјутерско управљање

Домар/мајстор одржавања