Штампа

СПИСАК НАСТАВНОГ ОСОБЉА

Аутор Super User. Posted in OFICIJELNA DOKUMENTA

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ЗВАЊЕ

РАДНО МЕСТО

СТАТУС ЛИЦЕНЦЕ

Љубица Милојчевић

Професор разредне наставе

Наставник разредне наставе

Важећа

Пријављена

Одузета

Снежана Обреновић

Професор разредне наставе

Наставник разредне наставе

Важећа

Пријављена

Одузета

Ана Вранић

Професор разредне наставе

Наставник разредне наставе

Важећа

Пријављена

Одузета

Јелена Милошевић

Професор разредне наставе

Наставник разредне наставе

Важећа

Пријављена

Одузета

Бранка Мићевић

Професор разредне наставе

Наставник разредне наставе

Важећа

Пријављена

Одузета

Марица Пауновић

Професор разредне наставе

Наставник разредне наставе

Важећа

Пријављена

Одузета

Горанка Марковић

Професор разредне наставе

Наставник разредне наставе

Важећа

Пријављена

Одузета

Данка Тешић

Професор разредне наставе

Наставник разредне наставе

Важећа

Пријављена

Одузета

Милица Ђоковић

Професор техничког образовања

Наставник ТИО и ТИТ

Важећа

Пријављена

Одузета

Ана Крсмановић

Филологија, студијска група енглески језик и књижевност

Наставник енглеског језика и библиотекар

Важећа

Пријављена

Одузета

Драгана Ђурић

Професор српског језика и књижевности

Наставник српског језика

Важећа

Пријављена

Одузета

Зорица Јеремић

Дипломирани биолог

Наставник биологије

Важећа

Пријављена

Одузета

Тања Милојчевић

Дипломирани математичар

Наставник математике

Важећа

Пријављена

Одузета

Данило Спасојевић

Професор српског језика и књижевности

Наставник српског језика

Важећа

Пријављена

Одузета

Саша Величић

Дипломирани географ

Наставник географије

Важећа

Пријављена

Одузета

Бојан Вучинић

Дипломирани сликар

Наставник ликовне културе

Важећа

Пријављена

Одузета

Марија Маркићевић

Наставник музичке културе

Наставник музичке културе

Важећа

Пријављена

Одузета

Милорад Мурганић

Дипломирани музички педагог

Наставник музичке културе

Важећа

Пријављена

Одузета

Зорица Бачанац

Наставник хемије и домаћинства

Наставник домаћинства и хемије

Важећа

Пријављена

Одузета

Ивана Стојаковић

Дипломирани професор енглеског језика и књижевности

Наставник енглеског језика

Важећа

Пријављена

Одузета

Биљана Мандић Димитријевић

Мастер историчар

Наставник историје

Важећа

Пријављена

Одузета

Соња Мојсиловић Вујић

Професор физичког васпитања

Наставник физичког васпитања

Важећа

Пријављена

Одузета

Мато Миловић

Професор физичке културе

Наставник физичког васпитања

Важећа

Пријављена

Одузета

Славиша Томић

Дипломирани инжињер електротехнике

Наставник информатике

Важећа

Пријављена

Одузета

Саша Милашиновић

Дипломирани математичар

Наставник математике

Важећа

Пријављена

Одузета

Бранка Спасојевић

Професор немачког језика и књижевности

Наставник немачког језика

Важећа

Пријављена

Одузета

Јелена Стајић

Професор италијанског језика и књижевности

Наставник италијанског језика

Важећа

Пријављена

Одузета

Ана Црепуљаревић

Дипломирани теолог

Наставник верске наставе

Важећа

Пријављена

Одузета

Јасмина Милојевић

Дипломирани физичар и информатичар

(мастер физичар)

Наставник физике

Важећа

Пријављена

Одузета

Ана Пљакић

Професор енглеског језика и књижевности

Библиотекар

Важећа

Пријављена

Одузета

Маријана Игрутиновић

Професор наставне наставе

Наставник разредне наставе

Важећа

Пријављена

Одузета

Марта Мамула

Дипломирани историчар

Наставник историје

Важећа

Пријављена

Одузета

Александра Главчић

Професор орјенталистике (дипломирани филолог)

Наставник грађенског

Важећа

Пријављена

Одузета

Сања Крстић

Профеосор технике и информатике

Наставник ТИО и ТИТ и информатике

Важећа

Пријављена

Одузета

 

Драгана Кочовић

Професор технике и информатике

Наставник информатике

Важећа

Пријављена

Одузета